We zijn verhuisd naar www.madstudies.nl

Ga naar www.madstudies.nl voor de meest recente informatie.

Theorie als heling: Mad Studies-leesgroepen

Mad Studies komen voort uit de invloedrijke Amerikaanse consumer/survivor/ex-patiënt-beweging die al sinds de jaren zeventig actief is. Deze beweging heeft tal van inspirerende en herstelbevorderende peer2peer initiatieven voortgebracht, die ook in Nederland weerklank vinden.

Stichting Perceval biedt als eerste cliëntgestuurde organisatie in Nederland de mogelijkheid voor Mad Studies-leesgroepen. Een groep van twaalf deelnemers leest en bediscussieert gedurende tien bijeenkomsten teksten over onderwerpen die betrekking hebben op psychiatrie/gekte/waanzin. De meerderheid van de groep bestaat uit (ex-)cliënten, de rest van de deelnemers is familie-van, ervaringswerker, vrijwilliger of anderszins betrokken.
De meeste teksten zijn van academisch niveau en geschreven door high-knowledge crazies, zoals de Canadese Mad Studies-docent David Reville hen noemt. Veel teksten zijn dus vanuit de belevingswereld van de (ex-)cliënt geschreven en kaarten thema’s aan die relevant zijn voor ons alledaagse leven. Daarmee bieden we de groepsleden de gelegenheid om woorden te geven aan ervaringen en ideeën die buiten het dominante medisch vertoog staan.  Mad Studies blijken de deelnemers een schatkist vol theorieën en nieuwe gedachten op te leveren. Hiermee zijn we in staat de dominante zienswijzen op het ontstaan en de behandeling van waanzin kritisch bevragen. Dat hier behoefte aan is, blijkt uit het succesvolle verloop van de leesgroepen tot nu toe.
De leesgroepen maken het mogelijk een nieuw vocabulair en gedachtengoed te ontwikkelen die recht doen aan de persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Daarmee ligt de weg open naar herstel en een gelukkiger leven als individu, en – iets verder gelegen – een rechtvaardiger samenleving. Het initiatief van Mad Studies biedt een intellectuele uitdaging voor de groep van high knowledge crazies.

Geïnteresseerd?

In februari 2014 is er in Amsterdam de eerste groep gestart om Mad Studies literatuur te lezen en te bediscussiëren. Een tweede leesgroep begon in november 2014. We zijn bezig om financiering te vinden voor een derde leesgroep.

Drs. Grietje Keller (oral historian, docent levensbeschouwing en afgestudeerd in vrouwenstudies) initieerde en leidt de groep, zij wordt ondersteund door Rob de Vries (gepensioneerd psychiater, master student filosofie UvA en bestuurslid Stichting Psychiatrie en Filosofie).  Mad Studies is onderdeel van het studiegebied Disability Studies en put uit de kennis en ervaring van andere gebieden zoals women’s/gender studies, LGBTQ studies, equity studies, black studies, queer studies, religious studies en postcolonial studies. De Mad Studies lees- en studiegroep wordt aangeboden vanuit Stichting Perceval.

U kunt zich aanmelden of meer informatie krijgen via: stichtingperceval@gmail.com

Wanneer je geïnteresseerd bent in leesgroep maar je hebt te maken met beperkingen (concentratieproblemen, moeite met face2face contact, moeite met verwerken van een discussie/geluid, et cetera), neem dan contact op om te kijken of we een oplossing kunnen vinden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: